petar

About petar

Ovaj autor još uvek nije popunio svoj profil ličnim podacima.
So far petar has created 3 blog entries.

SpectroGREEN

SPECTROGREEN optički emisioni spektrometar sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES) sa novom revolucionarnom tehnologijom Dual Side-On Interface (DSOI)

TCi Thermal Conductivity Analyzer

Analiza toplotne provodljivosti je postala  jednostavna uvodjenjem C-Therm TCI Tehnologija nedestruktivnog merenja, laboratorijama za istraživanje i razvoj i kontrolu kvaliteta, pruža brzo i precizno merenje toplotne provodljivosti i efuzije u gotovo neograničenoj veličini uzorka.Kako Radi Uzorak materijala može biti čvrst, tečnost, prah ili pasta. Primenjuje se poznata struja za senzor grejača, pružajući male količine toplote. Toplota koja rezultira porastom temperature na površini između senzora i uzorka obično je manje od

xSORT

Na licu mesta u sekundi. Nova generacija xSORT spektrometra postavlja nove standarde za brzina, tačnost, i produktivnost. Za kompleksne matrikse u skrining životne sredine, postiže ultra niske granice detekcije bez kompleksne pripreme uzoraka - i nudi ekskluzivno nove karakteristike kao što su integrisani sistem globalnog pozicioniranja (GPS) za brzi povratak u prethodnim tačkama merenja. 

Call Now Button
Prevodilac »