Analizatori nafte i naftnih proizvoda

CRUDE OIL PACKAGE

Službena standardna metoda za napon  para sirove nafte. Grabner Instruments kompletan paket za merenje napona para sirove nafte prema ASTM D6377 ( metoda širenja) MINIVAP VPXpert ili  MINIVAP VPSH i Floating Piston Cylinder

MINISCAN IRXpert

Inteligentni Prenosni Multi-Fuel Analizator MINISCAN IRXpert je prvi potpuno prenosivi analizator benzina, dizela i mešavina biogoriva , koji kombinuje prednosti sredje IR i bliske IR spektroskopije sa najvećom mogućom preciznošću. Više od 40 parametara goriva su  tačno određena skeniranjem čitavog spektra sa superiornom rezolucijom. Baziran na temelju dubokog znanja Grabner Instruments  u analizi goriva, MINISCAN IRXpert je dizajniran kao  inteligentni analizator sa osobinom da nauči. Na pritisak dugmeta instrument automatski analizira nove parametare goriva.

MINIFLASH TOUCH Flash Point Tester

MINIFLASH TOUCH Najnoviji dodatak liniji Grabnerovih prenosnih instrumenata za određivanje tačke paljenja. Kombinuje sve prednosti linije MINIFLASH testera s novim dizajnom i ekranom osjetljivim na dodir. Sa ekranom osjetljivim na dodir radi na Microsoft ® Windows ® platformi što analizatoru nudi potpunu kompatibilnost sa mrežnim okruženjem računara i LIMS kao i kontrolu korisničkom pristupu, novim

MINIVIS 445

Prenosni Micro-viskozimetar MiniVis 445 je pametna kombinacija viskozimetra sa propadajućom kuglicom , naprednog merača gustine i automatskog sistema za unos uzoraka : Precizno određivanje dinamičkog i kinematskog viskoziteta u širokom temperaturnom opsegu, a sve to je smešteno u robusnom instrumentu predviđenom za rad i u teškim uslovima, ali i dovoljno preciznim za laboratorijski rad. Korištenjem

MINIVAP ON-LINE

MINIVAP ON-LINE je jedini procesni  analizator koji direktno meri  RVP, TVP i odnos para/tečnost  prema svim glavnim industrijskim standardima – sve u jednom instrumentu.

MINIVAP VPXpert

MINIVAP – svetski standard merenja napona pare Dizajniran kao znatno poboljšanje preciznosti, pouzdanosti i izvedbe, MINIVAP VPXpert nadmašuje standarde merenja napona pare i prvi je izbor pri testiranju benzina, avio goriva, nafte i rastvarača. Jedno merenje obezbedjuje kompletne i vrlo precizne rezultate po svim važećim standardima. Korisnički podesivi temperatura i odnos V / L omogućuju

MINIVAP LPG Vapor Pressure Tester

Jednostavno, brzo i pouzdano merenje tečnog naftnog gasa MINIVAP LPG je samostalan uređaj za automatsko određivanje napona para tečnog naftnog gasa. Merenje se vrši za manje od 5 minuta koristeći samo 15 mL uzorka za merenje i ispiranje. Instrument nudi siguran i jednostavan rad i smanjuje zagađenje okoline. Uzorak se automatski uvodi, ugrađen Peltier regulacija

MINIHYD

MINIHYD Karl Fischer Titrator Brzo i jednostavno određivanje vlage Karl Fischer instrumentom MINIHYD KF instrumenti su posebno dizajnirani za određivanje sadržaja vode u uljima. Kombinujući kulometriju sa metodom Karl Fischer, MINIHYD KF titrator određuje sadržaj vode uzoraka merenjem količine struje elektrolize potrebne za generisanje jodina potrebnog u reakciji. To je apsolutna tehnika koja ne zahteva

Mobilna laboratorija

Call Now Button
Prevodilac »