Metalska industrija

xSORT

Na licu mesta u sekundi. Nova generacija xSORT spektrometra postavlja nove standarde za brzina, tačnost, i produktivnost. Za kompleksne matrikse u skrining životne sredine, postiže ultra niske granice detekcije bez kompleksne pripreme uzoraka - i nudi ekskluzivno nove karakteristike kao što su integrisani sistem globalnog pozicioniranja (GPS) za brzi povratak u prethodnim tačkama merenja. 

SpectroLAB12

Vrhunski spektrometar sada dostupan u dve verzije: sa HIBRIDNOM OPTIKOM i samo sa CCD optikom, nudi najveću preciznost u analizi metala. SPECTROLAB hibridna optika prenosi svetlost direktno iz varnice do fotomultiplikatora (PMT), kao i do CCD detektora istovremeno. Rezultat: Najniža granice detekcije i povećana fleksibilnost korisnika. Ovaj najnoviji SPEKTROLAB nudi prednosti fotomultiplikator detektora kao analizatora

SPECTROMAXx LMX07

NOVI SPECTROMAXx: SPEKTROV BESTSELER sada ekonomičniji i fleksibilniji • Stacionarni analizator metala sa CCD tehnologijom sada u sedmoj generacij • Novi model sa uveliko smanjenom potrošnjom argona, integrisanom dijagnostikom i poboljšanom analizom malih uzoraka

Call Now Button
Prevodilac »