Napon pare

CRUDE OIL PACKAGE

Službena standardna metoda za napon  para sirove nafte. Grabner Instruments kompletan paket za merenje napona para sirove nafte prema ASTM D6377 ( metoda širenja) MINIVAP VPXpert ili  MINIVAP VPSH i Floating Piston Cylinder

MINISCAN IRXpert

Inteligentni Prenosni Multi-Fuel Analizator MINISCAN IRXpert je prvi potpuno prenosivi analizator benzina, dizela i mešavina biogoriva , koji kombinuje prednosti sredje IR i bliske IR spektroskopije sa najvećom mogućom preciznošću. Više od 40 parametara goriva su  tačno određena skeniranjem čitavog spektra sa superiornom rezolucijom. Baziran na temelju dubokog znanja Grabner Instruments  u analizi goriva, MINISCAN IRXpert je dizajniran kao  inteligentni analizator sa osobinom da nauči. Na pritisak dugmeta instrument automatski analizira nove parametare goriva.

MINIVAP ON-LINE

MINIVAP ON-LINE je jedini procesni  analizator koji direktno meri  RVP, TVP i odnos para/tečnost  prema svim glavnim industrijskim standardima – sve u jednom instrumentu.

MINIVAP VPXpert

MINIVAP – svetski standard merenja napona pare Dizajniran kao znatno poboljšanje preciznosti, pouzdanosti i izvedbe, MINIVAP VPXpert nadmašuje standarde merenja napona pare i prvi je izbor pri testiranju benzina, avio goriva, nafte i rastvarača. Jedno merenje obezbedjuje kompletne i vrlo precizne rezultate po svim važećim standardima. Korisnički podesivi temperatura i odnos V / L omogućuju

MINIVAP LPG Vapor Pressure Tester

Jednostavno, brzo i pouzdano merenje tečnog naftnog gasa MINIVAP LPG je samostalan uređaj za automatsko određivanje napona para tečnog naftnog gasa. Merenje se vrši za manje od 5 minuta koristeći samo 15 mL uzorka za merenje i ispiranje. Instrument nudi siguran i jednostavan rad i smanjuje zagađenje okoline. Uzorak se automatski uvodi, ugrađen Peltier regulacija

Call Now Button
Prevodilac »