MINIVIS 445

Prenosni Micro-viskozimetar MiniVis 445 je pametna kombinacija viskozimetra sa propadajućom kuglicom , naprednog merača gustine i automatskog sistema za unos uzoraka : Precizno određivanje dinamičkog i kinematskog viskoziteta u širokom temperaturnom opsegu, a sve to je smešteno u robusnom instrumentu predviđenom za rad i u teškim uslovima, ali i dovoljno preciznim za laboratorijski rad. Korištenjem