Inteligentni Prenosni Multi-Fuel Analizator

MINISCAN IRXpert je prvi potpuno prenosivi analizator benzina, dizela i mešavina biogoriva , koji kombinuje prednosti sredje IR i bliske IR spektroskopije sa najvećom mogućom preciznošću. Više od 40 parametara goriva su  tačno određena skeniranjem čitavog spektra sa superiornom rezolucijom. Baziran na temelju dubokog znanja Grabner Instruments  u analizi goriva, MINISCAN IRXpert je dizajniran kao  inteligentni analizator sa osobinom da nauči. Na pritisak dugmeta instrument automatski analizira nove parametare goriva.

Koncentracije molekuli prisutnih u uzorku se odredjuju sveobuhvatnom analizom goriva sa više od 12.000 tačaka i podataka uzetih iz infracrvenog spektra.

Spektar MINISCAN IRXperta daje „otisak prsta“  za 40+ važnih komponenti goriva, jedinjenja i osobina. Integrirani merač gustine omogućuje direktno određivanje gustine  goriva.

Više na: http://www.grabner-instruments.com/products/fuelanalysis/irxpert.aspx