NOVI SPECTROMAXx: SPEKTROV BESTSELER sada ekonomičniji i fleksibilniji

• Stacionarni analizator metala sa CCD tehnologijom sada u sedmoj generacij
• Novi model sa uveliko smanjenom potrošnjom argona, integrisanom dijagnostikom i poboljšanom analizom malih uzoraka