petar

About petar

Ovaj autor još uvek nije popunio svoj profil ličnim podacima.
So far petar has created 6 blog entries.

VULCAN

Automatizovani sistem za digestiju i pripremu uzoraka Potpuno plastična, prilagodljiva radna stanica Opcija na bazi šprica ili peristaltičke pumpe sistema za isporuku reagensa Špricevi i pumpe dostupni za sve tečnosti uključujući HF, HClO4, H2O2, KMNO4 i H2SO4 Automatizovano upravljanje reagensima Protok do 1,5 ml / sek Izbor bloka za zagrevanje: standardne veličine (50 ml, 42

Kategorije: Priprema uzoraka|

SPECTROLAB S

SPECTRO High-End OES analizator za kontrolu procesa i istraživanja metala. Sadrži CMOS + T tehnologiju koja omogućava najbrža merenja, najniže granice detekcije, najduži radni vek u klasi. SPECTROLAB je prvi na svetu CMOS sistem detektora koji se koristi za vrhunske analize metala - zahvaljujući SPECTRO-ovoj zaštićenoj CMOS + T tehnologiji. Od elemenata u tragovima pa

MiniVap VP/VPL Vision

MINIVAP VP Vision je veoma svestran prenosni ispitivač napona pare koji odlikuje preciznost najbolje klase i raspon pritiska od 0-2000 kPa. To je prvi analizator koji pokazuje izvrsnost u inženjeringu dobijajući sertifikate za robusnost i dugotrajnost. Na osnovu Grabner-ove vrhunske Cockpit ™ tehnologije, instrument nudi  umrežavanje i omogućava pristup svetskoj globalnoj mreži analizatora. Najveća tačnost

SpectroGREEN

SPECTROGREEN optički emisioni spektrometar sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES) sa novom revolucionarnom tehnologijom Dual Side-On Interface (DSOI)

TCi Thermal Conductivity Analyzer

Analiza toplotne provodljivosti je postala  jednostavna uvodjenjem C-Therm TCI Tehnologija nedestruktivnog merenja, laboratorijama za istraživanje i razvoj i kontrolu kvaliteta, pruža brzo i precizno merenje toplotne provodljivosti i efuzije u gotovo neograničenoj veličini uzorka.Kako Radi Uzorak materijala može biti čvrst, tečnost, prah ili pasta. Primenjuje se poznata struja za senzor grejača, pružajući male količine toplote. Toplota koja rezultira porastom temperature na površini između senzora i uzorka obično je manje od

xSORT

Na licu mesta u sekundi. Nova generacija xSORT spektrometra postavlja nove standarde za brzina, tačnost, i produktivnost. Za kompleksne matrikse u skrining životne sredine, postiže ultra niske granice detekcije bez kompleksne pripreme uzoraka - i nudi ekskluzivno nove karakteristike kao što su integrisani sistem globalnog pozicioniranja (GPS) za brzi povratak u prethodnim tačkama merenja. 

Call Now Button
Prevodilac »