MINIFLASH TOUCH Flash Point Tester

MINIFLASH TOUCH Najnoviji dodatak liniji Grabnerovih prenosnih instrumenata za određivanje tačke paljenja. Kombinuje sve prednosti linije MINIFLASH testera s novim dizajnom i ekranom osjetljivim na dodir. Sa ekranom osjetljivim na dodir radi na Microsoft ® Windows ® platformi što analizatoru nudi potpunu kompatibilnost sa mrežnim okruženjem računara i LIMS kao i kontrolu korisničkom pristupu, novim