Službena standardna metoda za napon  para sirove nafte.

Grabner Instruments kompletan paket za merenje napona para sirove nafte prema ASTM D6377 ( metoda širenja)

MINIVAP VPXpert ili  MINIVAP VPSH i Floating Piston Cylinder.