Elementi kao što su arsen (As), kadmijum (Cd), hrom (Cr), živa (Hg), olovo (Pb) i talijum (Tl) su teški metali i oni obično ulaze u naše telo putem hrane, vazduha i vode za piće. Na žalost, od početka industrijske revolucije vodeni tokovi i priobalne vode su zagađeni ovim i drugim elementima. Zagađivači se takođe nalaze u zemljištu sa negativnim posledicama ne samo za lanac ishrane već i za pijaću vodu.

Da bi se zaštitila životna sredina, donešeni su strogi propisi i zakoni koji se primenjuju u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim drugim državama širom sveta.

Ovi novi propisi određuju maksimalnu količinu toksičnih elemanata, posebno teških metala, koji mogu biti pušteni u životnu sredinu. Kako proizilazi, potrebno je pratiti nivoe kontaminacije urbanih i industrijskih otpadnih voda, kao i nivoe kontaminacije zemljišta i mulja iz kanalizacije postrojenja za prečišćavanje.

ICP i XRF spektormetri su instrumenti za analizu prisustva teških metala u uzorcima iz okruženja kao što su voda, zemljište, mulj, otpad. Ti instrumenti su jake konstrukcije, pouzdani i osetljivi analitički sistemi, koji su proizvedeni da rade sa različitim vrstama materijala, a u potpunosti u skladu sa propisima.

Instrumenti iz naše ponude imaju široku primenu u mnogim industrijama, a najviše u metalskoj, hemijskoj, naftnoj kao i u zaštiti životne sredine.