Inteligentni Prenosni Multi-Fuel Analizator

MINISCAN IRXpert je prvi potpuno prenosivi analizator benzina, dizela  mešavina biogoriva i mlaznog goriva, koji kombinuje prednosti sredje IR i bliske IR spektroskopije sa najvećom mogućom preciznošću. Više od 100 parametara goriva i komponennti za mešanje goriva su  tačno određena skeniranjem čitavog spektra sa superiornom rezolucijom. Baziran na temelju dubokog znanja Grabner Instruments  u analizi goriva, MINISCAN IRVision je dizajniran kao  inteligentni analizator sa osobinom da nauči. Na pritisak dugmeta instrument automatski analizira nove parametare goriva.

Koncentracije molekula prisutnih u uzorku se odredjuju sveobuhvatnom analizom goriva sa više od 12.000 tačaka i podataka uzetih iz infracrvenog spektra.

Spektar MINISCAN IR VISION-a daje „otisak prsta“  za 100+ važnih komponenti goriva, jedinjenja i osobina. Integrirani merač gustine omogućuje direktno određivanje gustine  goriva.

Više na: www.grabner-instruments.com/products/fuel-analysis/miniscan-ir-vision-fuel-analyzer