Jednostavno, brzo i pouzdano merenje tečnog naftnog gasa

MINIVAP LPG je samostalan uređaj za automatsko određivanje napona para tečnog naftnog gasa. Merenje se vrši za manje od 5 minuta koristeći samo 15 mL uzorka za merenje i ispiranje. Instrument nudi siguran i jednostavan rad i smanjuje zagađenje okoline. Uzorak se automatski uvodi, ugrađen Peltier regulacija temperature, unapried programirani ciklusa ispiranja eliminiše bilo kakve potrebe za ručnom manipulacijom i čišćenjem. Jednostavnost korištenja instrumenta omogućuje rad bez posebnog treninga. Pritisak pare se određuje sa visokom preciznošžu u prepodešenim temperaturskim opsezima od 5 do 70 ° C (41 do 158 ° F). Može se meriti napon pare do 2000 kPa (290 psi).