Stručno osoblje Hemolab-a je u potpunosti obučeno za rukovanje sa svim proizvodima iz naše ponude i na taj način sposobno da svakom klijentu pruži adekvatnu obuku u smislu potrebnog znanja i veština za rukovanje svakim i pojedinim instrumentom. U odnosu na sve parametre (vaše predznanje, mogućnosti, komplikovanost upravljanja itd) vi bivate upoznati sa osnovnim teorijama uz detaljno upućivanje u operacione mogućnosti instrumenata i kroz diskusije vezane za analize problema i nalaženje rešenja. Obuke se mogu organizovati u prostorijama vaše kompanije direktnom primenom novostečenog znanja na odnosne instrumente. Takođe obuke su dostupne na vaš zahtev.

Konačno nakon prolaženja kroz obuku svi Vaši komentari, pitanja i sugestije su dobrodošli.