Njegov izgled nam govori da je SPECTRO ARCOS MV veoma različit od konvencionalnih ICP-ova

Naglašena leva strana kućišta instrumenta sadrži jedinstven optički sistem koji odlikuju odlična rezolucija, preciznost i stabilnost.

Jedinsvena konstrukcoja izmeštanja pozicije baklje omogućuje rad plazme u pravom aksijalnom ili pravom radijalnom modu. Time su sačuvane sve prenosti aksijalnog moda a to su veoma niske granice detekcije, kao i prednosti radijalnog moda kao što je smanjeni uticaj matriksa a posebno negativan uticaj lakojonizujućih elemenata.

Novi generator snabdeva trenutno najjaču plazmu dostupnu do sada, opseg podešavanja snage plazme se kreće od 500W pa sve do neverovatnih 2000W.
Time je omogućeno raditi sa visoko koncentrovanim uzorcima, kao i sa lako isparljivim organskom uzorcima na sobnoj temperaturi !!!