Vrhunski SPECTRO ARCOS ICP-OES analizator evoluira elementarnu analizu na sledeći nivo

  • Novi dvostruki bočni interfejs (DSOI) dodaje osetljivost i eliminiše probleme sa kontaminacijom/kompatibilnošću matrice uzorka.
  • Jedan instrument umesto dva: Samo MultiView plazma instrument na tržištu ‒ pravo aksijalno I pravo radijalno (jednostruko ili dvostruko) posmatranje plazme u jednom instrumentu.

MultiView mehanizam bez periskopa omogućava operateru da bukvalno „pretvori“ instrument radijalnog pogleda u uređaj aksijalnog pogleda, ili obrnuto, za 90 sekundi ili manje. MultiView sada uključuje dvostruko posmatranje plazme sa strane. Dva optička interfejsa dodaju osetljivost i eliminišu probleme sa kontaminacijom/kompatibilnošću matrice.

Naglašena leva strana kućišta instrumenta sadrži jedinstven optički sistem koji odlikuju odlična rezolucija, preciznost i stabilnost.

  • ORCA optički sistem: Simultano snimanje spektra u opsegu talasnih dužina od 130-770 nm sa do 5 puta većom osetljivošću od sistema zasnovanih na Echelle ‒ pruža najbolje performanse u klasi u UV/VUV opsegu talasnih dužina

Linijski detektori, zasnovani na komplementarnoj tehnologiji metal-oksid-poluprovodnik (CMOS), eliminišu blooming efekat, čitaju niske signale elemenata u tragovima čak i u blizini intenzivnih matričnih linija, nude visok dinamički opseg i eliminišu hlađenje na čipu.

Dizajn SPECTRO ARCOS obezbeđuje izuzetno niske operativne troškove tokom dugog, pouzdanog radnog veka. Sadrži i modernu, ergonomsku šasiju sa dokazanim karakteristikama kao što su tehnologija za prečišćavanje gasa bez pražnjenja UV-PLUS, zaštićeno vazdušno hlađenje, opcioni inteligentni sistem ventila i prenosiva video kamera za daljinsko praćenje.

Novi SPECTRO ARCOS dostupan je u šest verzija, u zavisnosti od izbora tehnologije gledanja plazme i opsega elementarnih talasnih dužina.

Novi generator snabdeva trenutno najjaču plazmu dostupnu do sada, opseg podešavanja snage plazme se kreće od 500W pa sve do neverovatnih 2000W.
Time je omogućeno raditi sa visoko koncentrovanim uzorcima, kao i sa lako isparljivim organskom uzorcima na sobnoj temperaturi !!!