SPECTRO BLUE je optički emisioni spektrometar (ICP-OES) sa induktivno spregnutom plazmom koji postavlja nove granice među kompaktnim spektrometrima, koji ima pojednostavljen rad, nisko održavanje i dostupnost.

Sa 750 mm fokalne dužine Paschen-Runge optički sistem i 15 linearnih CCD elementa detektora pruža neuporedivu optička rezoluciju i osetljivost. Jedinstvena puna transparentnost UV-PLUS optike eliminiše dodatnu potrošnju „purge“ gasova i obezbeđuje odličnu dugoročnu stabilnost.