SPECTRO MS Je maseni spektrometar sa dvostruko fokusiranim poljem sektora na osnovu Mattauch-Herzog dizajna sa novorazvijenom jonskom optikom i najnovijom tehnologijom detektora. SpectoMS je jedini instrument danas dostupan na tržištu koji je u stanju istovremeno da meri celi опсег masa kod merenja neorganske масене спектрометрије od 6Li do 238U sa trajno prisutnim ionskim snopom na detektoru.

Spectro MS je prvi ICP masspektrometar koji je u mogućnosti da u potpunosti istoistovremeno utvrdi ne samo sadržaj elemenata vec i odnos izotopa u celom rasponu masa od Li do U. Potpuno simultano merenje može dovesti do jasno bolje preciznosti i do razvoja novih područja primene.