Vrhunski spektrometar sada dostupan u dve verzije: sa HIBRIDNOM OPTIKOM i samo sa CCD optikom, nudi najveću preciznost u analizi metala.

SPECTROLAB hibridna optika prenosi svetlost direktno iz varnice do fotomultiplikatora (PMT), kao i do CCD detektora istovremeno.
Rezultat: Najniža granice detekcije i povećana fleksibilnost korisnika.

Ovaj najnoviji SPEKTROLAB nudi prednosti fotomultiplikator detektora kao analizatora svake pojedinačne varnice uz fleksibilan izbor linija sa CCD-a. Sposobnost da se kombinuju analitičke i referentne linije. Kombinacijom svih ovih prednosti, SPEKTROLAB omogućuje najniže granice detekcije sa prethodno nedostižnom stabilnošću i ponovljivošću merenih rezultata.
SPECTROLAB CCD nudi sve prednosti CCD sistema, niske granice detekcije, snimanje čitavog spektra. Ultra fleksibilan i posebno pogodan za aplikacije sa više baza.