Od ulaznih materijala do testiranja u procesu do finalne inspekcije za izlazni kvalitet, postrojenja za proizvodnju i preradu metala zahtevaju naprednu elementarnu analizu. Više od decenije, jedan instrument je rutinski isporučivao upravo to.

Njegov rekord pouzdanosti je pomogao da SPECTROMAXx bude možda najprodavaniji analizator optičke emisione spektrometrije (OES) arc/spark u industriji. Njegova brza, precizna, isplativa merenja daju suštinsku sigurnost u kritičnim lancima snabdevanja širom sveta.

  • Jedinstvena iCAL 2.0 standardizacija jednog uzorka pomaže u održavanju iste standardizacije — bez obzira na većinu temperaturnih promena i štedi u proseku 30 minuta dnevno
  • 30% do 40% poboljšane granice detekcije u poređenju sa prethodnikom (primer: gvožđe, aluminijum i bakar)
  • Do 64% ​​smanjena potrošnja argona tokom stanja pripravnosti, u poređenju sa prethodnim modelima
  • Idealan za rutinsku analizu i preciznu analizu svih ulaznih/odlaznih materijala i za kontrolu procesa (uključujući azot) u livnicama — pokriva 10 matrica, 65 metoda i 59 elemenata

Kao i njegovi prethodnici, ova deseta generacija SPECTROMAXx (LMX10) pruža izvanrednu brzinu. Korisnici dobijaju ultrabrze informacije i mogu brzo da reaguju na promene uslova procesa. Takođe pruža drastično smanjene troškove korišćenja — sa nižim potrošnim materijalom plus naprednom dijagnostikom i jednostavnim održavanjem radi povećanja dostupnosti i sprečavanja skupih zastoja.

SPECTROMAXx desete generacije ima potpuno nove fabričke kalibracije, sa proširenim opsegom kalibracije i izborom elemenata; optimizovani parametri varnice; i poboljšane granice detekcije (LOD). Primer: za matrice od gvožđa, aluminijuma i bakra, analizator poboljšava svoje već impresivne performanse sa 30% do 40% boljim LOD-ovima.

Odlikuje ga zaista intuitivan rad, uz korišćenje dugmadi na traci sa alatkama, sistem upravljanja korisnicima i jasno odvajanje rada od programiranja instrumenta. Merenje se kontroliše pomoću jasnih simbola i dugmadi na traci sa alatkama(Toolbar). Kada je tok posla pokrenut, u kontrolnom softveru su aktivne samo funkcije koje su logične u bilo kom trenutku na tom putu – sve ostale komande su skrivene. Sa profilima aplikacije, informacije specifične za kupca se mogu podesiti pre početka rada, čime se laboratorijski tehničari oslobađaju administrativnih aktivnosti.

OES analizator metala SPECTROMAXx arc/spark nezavisno prati sve radne parametre. On dinamički određuje potrebno vreme merenja na osnovu datih osobina uzorka i čak pokazuje kada treba očistiti postolje za varnice u zavisnosti od vrste uzoraka koji se ispituju. Opcioni SPECTRO PROTECT Global Remote Monitoring Service čuva performanse i produktivnost vašeg analizatora — putem kontinuiranog daljinskog praćenja upozorenja i poruka o greškama koje generišu ključne komponente vašeg instrumenta.

Više informacija možete pronaći na linku.