SPECTROSCOUT – Prenosivi spektrometri rendgenske fluorescencije sa disperzijom energije (ED-XRF) koji donose laboratorijsku analizu na teren ili na proizvodni pod.

Novi prenosivi SPECTROSCOUT ED-XRF analizatori isporučuju veći deo analitičke snage vrhunskih laboratorijskih stolnih analizatora. Oni obezbeđuju brze, pouzdane, zaista laboratorijske rezultate na terenu ili u proizvodnji – sve po iznenađujuće niskoj ceni. Analizatori SPECTROSCOUT pružaju izuzetne performanse, na širokim nivoima koncentracije, za sve relevantne elemente u opsegu Na-U. SPECTROSCOUT impresionira preciznošću i brzinom bez presedana što ga čini idealnim prenosivim XRF za aplikacije na licu mesta gde su rezultati važni.

  • Mala težina i prenosivi elementarni analizator.
  • Brzo i na licu mesta: Elementarna analiza stena, sedimenta i zemljišta. Opseg elemenata počevši od Na, granice detekcije relevantnih elemenata u tragovima su znatno niže u poređenju sa drugim prenosivim i ručnim XRF instrumentima.
  • Na proizvodnoj liniji: Visoka produktivnost sa specifičnim paketima za primenu. Mali otisak sa velikom analitičkom snagom.

Dostupni u dve verzije za testiranje na terenu i van lokacije ili laboratorijsko i testiranje na mreži, ovi novi, prenosivi spektrometri pružaju izuzetne performanse. Posetite SPECTROSCOUT resursni centar za više detalja i primere primene.

Pojednostavljenom softveru se pristupa preko interfejsa ekrana osetljivog na dodir. Unapred definisani paketi aplikacija su dizajnirani tako da odgovaraju zadatku. Jedinstvena iCAL kalibracija zahteva samo jedan uzorak i samo pet minuta za standardizaciju. A opcioni integrisani video sistem omogućava precizno testiranje na licu mesta, plus skladištenje slika.

Njegova mala težina i mala veličina čine SPECTROSCOUT idealnim prenosivim XRF spektrometrom za mrežne, kao i terenske i van lokacijske aplikacije.

Više informacija možete pronaći na linku.