Na licu mesta u sekundi.

Nova generacija xSORT spektrometra postavlja nove standarde za brzina, tačnost, i produktivnost. Za kompleksne matrikse u skrining životne sredine, postiže ultra niske granice detekcije bez kompleksne pripreme uzoraka – i nudi ekskluzivno nove karakteristike kao što su integrisani sistem globalnog pozicioniranja (GPS)
za brzi povratak u prethodnim tačkama merenja.